ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

+30 2107622458

Ενώ ένα πρόγραμμα λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορεί να σας βοηθήσει να καταχωρήσετε και να υπολογίσετε το αποτέλεσμα και τους φόρους, δεν υπάρχει υποκατάστατο της ποιότητας των υπηρεσιών και των συμβουλών που θα λάβετε από έναν έμπειρο φοροτεχνικό μας.

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με συνέπεια που προλαμβάνει δυσάρεστες συνέπειες φορολογικών ελέγχων όπως πρόστιμα, προσαυξήσεις και πρόσθετους φόρους.

   Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων.
   Υπηρεσίες φορολογικού αντιπροσώπου
   Σύνταξη δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΜΥ, ΦΕΕ).
   Σύνταξη δηλώσεων Φ.Π.Α. Listing και Intrastat
   Παροχή φορολογικών συμβουλών
   Γνωμοδοτήσεις επί φορολογικών θεμάτων
   Υποστήριξη των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων
   Φορολογικός σχεδιασμός για επιχειρήσεις και ιδιώτες
   Συστάσεις και μετατροπές επιχειρήσεων