Πως να ανοίξω ατομική επιχείρηση (2 στάδια+Bonus πληροφορίες)

Posted Posted in Άρθρα MedTax

Έναρξη/ Ίδρυση ατομικής επιχείρησης – Διαδικασία – Υποχρεώσεις – Κόστος Ελάτε μαζί να δώσουμε πνοή στην ιδέα σας και να σας βοηθήσουμε στην Ίδρυση της ατομικής επιχείρησης σας. Παρακάτω σας παραθέτουμε Αναλυτικά τα στάδια έναρξης:    1) Πρώτο στάδιο – προετοιμασία και προεγγραφές για να ξεκινήσω την έναρξη ατομικής επιχείρησης ΓΕΜΗ (Γενικό εμπορικό μητρώο)  Η […]

Δηλώσεις Εισοδήματος 2018 – (κλίμακες φόρου, τεκμήρια, παραδείγματα)

Δηλώσεις Εισοδήματος 2018 – (κλίμακες φόρου, τεκμήρια, παραδείγματα)

Posted Posted in Φορολογία Εισοδήματος, Φορολογικά Άρθρα

Οι φορολογικές δηλώσεις 2018 για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν στο φορολογικό έτος 2017 ξεκίνησαν. Προς διευκόλυνση σας στο υπολογισμό φόρου εισοδήματος σας παραθέτουμε συνοπτικά τις κλίμακες φόρου, τα τεκμήρια και ένα παράδειγμα υπολογισμού. Κλίμακα φόρου φυσικών προσώπων και επαγγελματιών Οι κλίμακες φόρου εισοδήματος δεν διαφέρουν ανάμεσα σε φυσικά πρόσωπα – μισθωτούς/συνταξιούχους και σε άτομα που […]

10 Βήματα Δημιουργίας νέας Επιχειρηματικής Ιδέας

Posted Posted in Άρθρα MedTax

Όταν εξετάζετε μερικούς από τους πιο δημοφιλείς λόγους για να ξεκινήσετε μια επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μιας μοναδικής επιχειρηματικής ιδέας, σχεδιάζοντας μια σταδιοδρομία που έχει την ευελιξία να αναπτυχθεί μαζί σας ανακαλύπτετε ότι οι μικρές επιχειρήσεις παντού. Αλλά δεν είναι κάθε μικρή επιχείρηση τοποθετημένη για επιτυχία. Στην πραγματικότητα, μόνο τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων με […]

medtax.taxes.2018

Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογικού έτους 2017

Posted Posted in Νόμοι - Εγκύκλιοι Δημοσιεύσεις, Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1068/2018 – Υποπίνακας 4Γ2 (Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή   Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15, αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις. Για […]

e_shop medtax.gr

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Posted Posted in Φορολογικά Νέα

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 31619 οικ./2017 ΦΕΚ 969/Β/22-3-2017 Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: 1. Το ν. 2251/1994 (ΦΕΚ 191/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως τα άρθρα 3-4Θ. 2. Το π.δ. 131/2003 (ΦΕΚ 116/Α/2003) – Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου στην οδηγία 31/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου […]

«Ν» – ΠΟΛ.1069/2018 medtax.gr

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου «Ν» – ΠΟΛ.1069/2018

Posted Posted in Νόμοι - Εγκύκλιοι Δημοσιεύσεις, Φορολογία Εισοδήματος, Φορολογικά Νέα

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1057/2018 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., με την οποία ορίσθηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2017, με την ΠΟΛ.1069/2018 γίνονται γνωστά τα ακόλουθα: Ι. ΓΕΝΙΚΑ Το έντυπο φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2017 είναι ενιαίο για όλα τα νομικά πρόσωπα και νομικές […]

αγρότης_τεκμήρια medtax.gr

Ο κατ’ επάγγελμα αγρότης και οι διαφορές ανάμεσα στα Υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Posted Posted in Φορολογικά Άρθρα

Η έννοια του κατ’ επάγγελμα αγρότη διαφοροποιείται ανάλογα σε ποιο Υπουργείο τη χρησιμοποιεί κάποιος. Στην Κ.Υ.Α. αριθ. 134430/4.3.2011, (συνοπτικά), ορίζεται: Στο άρθρο 1: «Για τον προσδιορισμό του προβλεπόμενου στα εδάφια (αγ) της περίπτωσης α΄ και (βα) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 3874/2010 (ΦΕΚ Α΄ 151) ποσοστού εισοδήματος, συγκρίνεται το […]