ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

+30 2107622458

Λογιστικές Υπηρεσίες Τήρησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά, στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης

  Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
  Προσαρμογή του λογιστικού σχεδίου στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης
  Σύνταξη & ανάλυση οικονομικών καταστάσεων
  Κοστολόγηση
  Υποστήριξη στη σύνταξη μηνιαίων και ετήσιων οικονομικών αναφορών (Reporting)
  Υποστήριξη στην επεξεργασία των μηνιαίων και ετήσιων προϋπολογισμών (Budgeting)
  Σύνταξη και επίβλεψη λογιστικών διαδικασιών