Δηλώσεις Εισοδήματος 2018 – (κλίμακες φόρου, τεκμήρια, παραδείγματα)

Δηλώσεις Εισοδήματος 2018 – (κλίμακες φόρου, τεκμήρια, παραδείγματα)

Posted Posted in Φορολογία Εισοδήματος, Φορολογικά Άρθρα

Οι φορολογικές δηλώσεις 2018 για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν στο φορολογικό έτος 2017 ξεκίνησαν. Προς διευκόλυνση σας στο υπολογισμό φόρου εισοδήματος σας παραθέτουμε συνοπτικά τις κλίμακες φόρου, τα τεκμήρια και ένα παράδειγμα υπολογισμού. Κλίμακα φόρου φυσικών προσώπων και επαγγελματιών Οι κλίμακες φόρου εισοδήματος δεν διαφέρουν ανάμεσα σε φυσικά πρόσωπα – μισθωτούς/συνταξιούχους και σε άτομα που […]

αγρότης_τεκμήρια medtax.gr

Ο κατ’ επάγγελμα αγρότης και οι διαφορές ανάμεσα στα Υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Posted Posted in Φορολογικά Άρθρα

Η έννοια του κατ’ επάγγελμα αγρότη διαφοροποιείται ανάλογα σε ποιο Υπουργείο τη χρησιμοποιεί κάποιος. Στην Κ.Υ.Α. αριθ. 134430/4.3.2011, (συνοπτικά), ορίζεται: Στο άρθρο 1: «Για τον προσδιορισμό του προβλεπόμενου στα εδάφια (αγ) της περίπτωσης α΄ και (βα) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 3874/2010 (ΦΕΚ Α΄ 151) ποσοστού εισοδήματος, συγκρίνεται το […]